Логистика

Необходимото условие за създаване на добри партньорски отношения, е нашите клиенти да получават винаги в срок поръчаните от тях стоки.  На тези изисквания можем да отговаряме само с отлична логистична база, достатъчна складова наличност, бърза и точна доставка. Благодарение на ефективната дейност по съхранение и транспортиране на нашия логистичен отдел, повишаваме удовлетвореността на клиентите. Нашите партньори могат да разчитат на  подхода ни "точно на време": няма нужда да поддържат запаси, свързани с високи разходи за съхранение. Достатъчно е да поръчат желаното количество стока тогава, когато е действително необходима.

Други продукти

Други продукти

Website is not optimized for resolutions smaller than 320px.


Please check our site in a bigger resolution device!