Социална отговорност на фирмата

RÁBALUX особено набляга на екологосъобразното производство на марковите продукти и на надлежното управление на отпадъците, тъй като гледа на намаляването на въздействието върху околната среда и осигуряването на здравословно бъдеще, като залог на устойчивото развитие.

Като отговорен участник в обществения живот, част от печалбата си RÁBALUX използва за целите на подпомагането на идното поколение и нуждаещите се от помощ, затова подкрепя спорта, и е патрон на институции и фондации, грижещи се за деца в неравностойно положение и болни деца.

 

Други продукти

Други продукти

Website is not optimized for resolutions smaller than 320px.


Please check our site in a bigger resolution device!