Responsabilitatea socială a companiei

Societatea RÁBALUX pune un accent deosebit pe fabricarea ecologică a produselor de marcă şi pe gestionarea corespunzătoare a deşeurilor, considerând diminuarea presiunii asupra mediului înconjurător şi asigurarea unui viitor sănătos, condiţii esenţiale ale dezvoltării durabile.

Firma RÁBALUX, în calitate de actor responsabil din cadrul societăţii, contribuie cu o parte din profiturile sale la sprijinirea generaţiei viitoare şi a persoanelor nevoiaşe. În acest sens, susţine material sportul şi este, totodată, finanţatorul mai multor instituţii şi fundaţii specializate în îngrijirea copiilor defavorizaţi sau bolnavi.

Alte produse

Website is not optimized for resolutions smaller than 320px.


Please check our site in a bigger resolution device!