Logistika

Predpokladom dobre fungujúcich partnerských vzťahov je to, aby ku klientom dorazil objednaný tovar v každom prípade včas. Tieto požiadavky môžeme splniť len prostredníctvom vhodne veľkých skladových zásob a rýchlou a presnou prepravou. Vďaka účinnej skladovacej a prepravnej činnosti nášho logistického oddelenia zvyšujeme spokojnosť našich zákazníkov.     Naši partneri sa môžu opierať na náš prístup "Just in time": nemusia udržiavať obrovské zásoby s vysokými skladovacími nákladmi. Stačí im objednať požadované množstvo tovaru vtedy, keď to skutočne potrebujú.

Naše ďalšie produkty

Website is not optimized for resolutions smaller than 320px.


Please check our site in a bigger resolution device!