Spoločenská zodpovednosť

RÁBALUX kladie veľký dôraz na výrobu svojich značkových produktov spôsobom priaznivým k životnému prostrediu a na vhodné odpadové hospodárstvo, veď na znižovanie zaťaženia životného prostredia a zabezpečenie zdrave budúcnosti prihliada ako na jednu z pilierov udržateľného rozvoja.

RÁBALUX, ako jeden zo zodpovedných účinkujúcich spoločnosti míňa časť zo svojho profitu na to, aby sa podieľal na podpore budúcej generácie a podpore odkázaných na pomoc, preto podporuje šport, a je mecenášom viacerých inštitúcií a nadácií, ktoré podporujú handicapované, ako aj choré deti.

Naše ďalšie produkty

Website is not optimized for resolutions smaller than 320px.


Please check our site in a bigger resolution device!